Zoneterapi

Kærlighed og nærvær i et parforhold bevares ikke altid af sig selv.

Det er en stor udfordring for mange at få et parforhold til at fungere på en måde, så begge trives og har følelsen af at være respekteret, anerkendt og elsket af sin partner.

Et velfungerende forældrepar hjælper børnene til mere glæde og harmoni i deres liv.

Jan Suni hjælper jer med at finde frem til jeres forventninger til hinanden, og hvad I hver især synes er betydningsfuldt i jeres parforhold og i livet i det hele taget. I kommer til at se på, hvilken rolle I selv spiller, og hvad I selv kan gøre for at nå frem til jeres mål.

Jan Suni hjælper jer frem til at se de positive sider af jeres partner og jeres parforhold. Han hjælper jer til at formulere fælles mål og metoder til at nå jeres drøm om jeres parforhold. I får større indsigt i og forståelse for hinandens behov, og hvordan I gennem positiv tænkning og samspilsmønstre opnår trivsel sammen.

Ofte ligger der underbevidste negative overbevisninger om sig selv og sin partner, som vildleder vores tanker og følelser. Fx: jeg er ikke god nok og værd at elske. Jeg har grund til at være bekymret og bange for at blive forladt. Jeg føler skam og skyld. Jan Sunis opgave er, at hjælpe dig til indsigt i disse negative overbevisninger og hjælpe dig til at transformere dem til positive overbevisninger som fx: Jeg er god nok, som den jeg er og værd at elske. Jeg gør altid mit bedste, og det er godt nok. Jeg er tryg og livet er dejligt … også for mig.

Parterapi er for jer der gerne vil:

• Opnå større personlig selvtillid og tryghed.
• Udvikle jer sammen og få et mere intenst og nærværende forhold til hinanden.
• Forbedre jeres kommunikation og mærke at I forstår hinanden.
• Blive bedre til at få det I hver især har brug for, sammen.
• Føle jer mere nærværende og opbygge samhørighed i hverdagen.
• Komme væk fra både de små skænderier og større konflikter.
• Gøre op med jalousi, uretfærdighed og urimeligheder imellem jer.
• Have mere intimitet og glæde i jeres parforhold.