Ansigts-Refleksterapi til voksne, børn og unge

Ansigts-Refleksterapi påvirker direkte centralnervesystemet, så det er muligt, at opnå målrettede, præcise og hurtige resultater.

Vi mennesker er en sammensat organisme. Hvis noget ikke fungerer som det skal, bliver der ubalance. Resultatet er sygdom, smerter, træthed og utilpashed både fysisk og psykisk. Ansigts Refleksterapien hjælper med at genoprette ubalancen og skabe balance.

Ansigts Refleksterapien egner sig til behandling af f.eks.

 • Allergi
 • Eksem
 • Søvnløshed/træthed
 • Stress/udbrændthed/indre uro/rastløshed
 • Dårlig hukommelse og manglende koncentration
 • Kroniske øre problemer/Tinnitus
 • Lidelser relateret til hjerne og nervesystem: fx. ansigtslammelser
 • Ordblindhed,
 • indlæringsproblemer
 • læse- eller matematiske problemer
 • social og adfærdsmæssige problemer
 • ADHD, OCD
 • lettere autisme
 • søvnproblemer
 • kommunikative vanskeligheder
 • hyperaktivitet m.m.
 • Diabetes: Type 1 samt Type 2
 • Spændingshovedpine/migræne
 • Nakkespændinger/svimmelhed
 • Depression/bekymring/tankemylder
 • Tilbagevendende forkølelse/svagt immunforsvar
 • Barnløshed (velegnet, hvis du fx også er i fertilitetsbehandling)
 • Mænd (dårlig sædkvalitet)
 • Overgangsalderssymptomer
 • Menstruationssmerter / uregelmæssige / Endometriose
 • Fordøjelsesproblemer/luft i maven
 • Og andre sygdomme.

Ansigts-Refleksterapi er en ny og moderne behandlingsteknik, hvor hele kroppen via reflekszoner og punkter i ansigtet behandles for symptomer/sygdomme og derved bringes i balance.

Med Ansigts-Refleksterapi er det muligt at opnå forbedringer for alle symptomer/sygdomme, muskelsmerter og spændinger samt stressrelaterede problemer. Samtidig kan behandlingen anvendes som led i genoptræning ved alle typer hjerne- og neurologiske dysfunktioner, idet Ansigts Refleksterapi er grundpillen i et langt større specielt behandlingssystem, sammensat og videreudviklet på baggrund af meget gammel og helt ny viden fra hele verden inden for refleksterapi.

Formålet med at anvende denne specielle terapeutiske metode, er ikke alene at forebygge sygdomme, men via bearbejdning af reflekszoner og punkter i ansigtet behandles årsagen til, at sygdom opstår, og det er muligt at afhjælpe skader i hele kroppen/hjernen.

Behandlingen udføres ved manuel stimulering af punkter og zoner på hudoverfladen i ansigtet. Ved hjælp af denne terapi er det muligt først, at analysere og derefter balancere de organer, hvor der ligger en ubalance.

Ansigts-Refleksterapi forbedrer alle kropsvæskernes kredsløb således, at både hjerne, organer, muskler, hormon – og nervesystem fungerer bedre. Det betyder, at både den indre og den ydre krops vilkår forbedres og dermed også ansigtshuden.

Det er ingen forudsætning for en Ansigts-Refleksterapibehandling, at man er syg. Mange går rundt med forskellige ubalancer i kroppen uden at vide det og vil derfor mærke et markant større velvære efter en behandling.

↓ Se denne video hvor opfinderen af Ansigts Refleksterapi demonstrerer og fortæller om metoden.

Refleksterapi til Børn med Specielle Behov

Jeg har gode erfaringer og effektfulde resultater med at behandle børn med udfordringer af forskellig art. Bliv trænet i et hjemmetræningsprogram, specielt tilpasset dit barn eller lad mig behandle barnet.

Sådan virker Refleksterapi
Refleksterapi er en manuel metode, hvor en række punkter og reflekszoner primært i ansigtet, men også på fødder og hænder, stimuleres. Via disse reflekszoner kan man påvirke hjernens plasticitet, centralnervesystemet, blod-/lymfekredsløb og derved opnå målrettede, præcise og hurtigt virkende resultater.
Det centrale nervesystem (rygmarv og hjernen) er i nogen grad dynamisk, og formår, i en række tilfælde, at ændre sig efter vilkår og påvirkning. Hjernen besidder en grad af plasticitet, nye neuronnetværk kan dannes, og der kan skabes ændringer i de neurale forbindelser.
Ved hjælp af Refleksterapi opnås resultater igennem en intensiv og vedvarende ‘bearbejdning’ af reflekszonerne i ansigtet, på hænder og fødder. Stimuleringen kan lindre og afhjælpe symptomer afledt af de forskellige dysfunktioner og forbedre psykiske og følelsesmæssige funktioner.

Særlig sensitiv
Det anslås, at ca. 15-20% af børn/unge kan siges at have særligt sensitive træk, dvs. en evne til – på godt og ‘ondt’ – at registrere og opfange en række finere nuancer i hverdagen; nuancer, som andre overser eller skøjter hen over.
Man kan sige, at de er mere åbne end andre eller at de ikke har det normale filter. Det er oftest meget vanskeligt at have disse særlige evner, for lyde, smage, lys, lugte eller andre menneskers emotionelle tilstand eller udsving kan påvirke i en grad, så det er særdeles hæmmende. Det er oftest svært at være i klassen og koncentrere sig om dét, som skal læres – ja, mange sociale situationer i familien eller blandt venner mv. kan være særdeles vanskelige, når man “tager mere ind”, end måske godt er. Det andre oplever som ligegyldigt eller en lille ting, kan af den særligt sensitive opleves som næsten uoverkommeligt.
‘Særligt sensitiv’ er ikke en diagnose og bør heller ikke være det, men i højere grad ses som et karakter- eller personlighedstræk. At være hæmmet eller ikke-skærmet af sensitivitet kan dog være en stor belastning i en verden, som i stigende grad fokuserer på at ‘være normal’.
Det siges ofte, at særlig sensitivitet er både en gave og en opgave. Hjælpes barnet/den unge til at forstå deres åbenhed og nervesystemets dybere bearbejdning af sanseoplevelser og informationer, kan der skabes en robusthed og styrke, som virkelig er livgivende og kraftfuld – i modsætning til den skrøbelighed og sårbarhed man oplever, hvis sensitiviteten ikke hjælpes på vej.

Refleksterapien vil støtte barnet/den unge i:

 • Mere ro og overskud
 • Bedre koncentration
 • Øget selvtillid og selvværdsfølelse
 • Større robusthed
 • Kan bedre rumme andre
 • Kan bedre skelne mellem andres følelser og egne følelser
 • Mindre følsom overfor lyde, lugte og en bedre regulering af varme/kulde
 • Mindre kontrolbehov
 • Kan bedre rumme daglige ændringer.

Dysleksi/ordblindhed
Der er, med god grund, stor fokus på ordblindhed/dysleksi. Personer, som kæmper med dysleksi, kan i et samfund og modernitet, som vægter læsning og skrivning meget højt, føle sig marginaliseret, stigmatiseret og blive oplevet som ikke så godt begavet. Fordi dysleksiens konsekvenser – en langsom eller upræcis læsning, en manglende evne til at ‘begå sig’ med et reduceret sikkert ordforråd, problemer med at resumere artikler, tekster mv. – misforstås.
Følgevirkningerne kan være omfangsrige, enten i en udad-reagerende afmagt og vrede eller i en indad-reagerende ‘ked af det’- hed og en for stille adfærd. Det er indlysende, at selvværdet er under pres når dysleksi ofte forveksles med dårlig begavelse, manglende sociale kompetencer og udvikling mv.
Årsagerne til dysleksi skyldes især afvigelser og ubalancer i hjernens struktur og funktion, og skaber ofte problemer med enten den aktive sprogbeherskelse (mundtligt og skriftligt sprog) eller den passive sprogmodtagelighed/-forståelse. Og det skal fastslås med syvtommersøm: Dysleksi opstår ikke grundet manglende motivation, nedsat intelligens, manglende udvikling eller sansefunktioner mv.

Refleksterapien vil støtte barnet/den unge i:

 • Forbedret indlæring og øget koncentration
 • Større velvilje og udholdenhed i forhold til lektielæsning
 • Forbedret læsning
 • Forbedret stavning
 • Forbedret matematik
 • Større tålmodighed og overskud
 • Bedre søvnmønster
 • Større selvtillid og selvværdsfølelse

ADHD
Mange studier peger på, at ADHD hænger tæt sammen med forandringer og forstyrrelser i hjernens frontallap. Især ser det ud til, at en hæmmet blodgennemstrømning og dermed en nedsat aktivitet, påvirker evnerne til at skabe overblik, kontrollere impulser og reaktionsmønstre mv.
I Refleksterapien arbejder vi netop med disse aspekter – og øger langsomt og sikkert (sommetider dog hurtigt) hjernens kapacitet på disse specifikke felter baseret på en individuel og målrettet handleplan.
Børn og unge, der kæmper med ADHD og de mange følgevirkninger, har det svært på mange felter. Overordnet kan man sige, at hjælpen ligger i en forbedret evne til at fastholde opmærksomheden, samle tankerne, opnå en indre ro og overblik mv.
Dét har så stor betydning for at finde ro, både i sociale sammenhænge, men også ift. at falde i søvn, sove godt og roligt hele natten, ikke behøve musik eller andre ‘stimulanser’ for at fastholde roen mv. ADHD kan have store familiemæssige omkostninger lige fra manglende struktur, urolige og ubalancerede forhold til søskende, roderi, manglende snak over middagsbordet, sidde stille og roligt og se en film osv. Også socialt skærer ADHD ind i hverdagen, hvad enten det handler om ikke at kunne have en kæreste, fokusere på skolens undervisning, ro til eller koncentration om lektielæsning, overvejelser om uddannelse mv.

Refleksterapien vil støtte barnet/den unge i:

 • Mere ro og overskud
 • Øget koncentration
 • Større robusthed
 • Bedre søvn
 • Øget og forbedret samvær med forældre/søskende
 • Mere overskud til venner
 • Mere glad og udadvendt

Det får man også ud af refleksterapi
Refleksterapi, som primært udføres i ansigtet, men også på hænder og fødder, er en naturlig, nænsom og meget blid metode, der giver børnene/de unge en unik mulighed for at mærke og opleve sig selv. For at opnå betydelige resultater skal hjemmebehandlingen gives 4-5 gange ugentligt á ca. 35-40 minutters varighed.
I en for mange stresset hverdag, hvor mange børn og voksne er optaget af iPads, mobiltelefoner og computer fra morgen til aften, giver det mulighed for et frirum til at lægge elektronikken væk og mærke sig selv.
Ved at bruge refleksterapien som en godnat-situation opnås en luksustid, hvor barnet/den unge er alene med en forælder. Roen får lov til at sænke sig over både den voksne og barnet/den unge, og der opstår mange gange en mulighed for at læsse af fra dagens oplevelser i skole og fritidsliv.
Forældrene opnår også en ekstra bonus i og med, at man er nødt til at være i ro og holde fokus på sit barn og at give Refleksterapien, så stimuleringen udføres korrekt.

Hjemmetræning.
I samarbejde med Birgitte Suni udarbejdes plan for, hvordan du/I trænes i at give barnet/den unge behandling. Dette kan foregå over flere gange, eller der afsættes en weekend til at blive trænet i hele programmet.

Har dit barn andre problematikker eller har du spørgsmål til ovenstående så ring og få en uforpligtende samtale med Birgitte Suni tlf: 6186 6790.